Lleira

Name Lleira
Category Participants
Members Pedro Artai Fernández Padrón
Verónica Barba Núñez
Antonio Teixeira Vázquez
Affiliation CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel
Country
Picture of team Lleira